Seminář k výzvě č. 74 IROP (Dotace pro obce)

Eurocentrum Praha a CRR ČR pořádají seminář k výzvě č. 74 IROP.

Dne 13. června 2017 pořádá Eurocentrum Praha ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR seminář z cyklu Dotace (nejen) pro obce k aktuální výzvě č. 74 (Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center).

Seminář se bude konat v Praze a povedou jej zástupci Centra pro regionální rozvoj ČR (státní příspěvkové organizace řízené Ministerstvem pro místní rozvoj).

Vstup na seminář je zdarma.

Bližší informace naleznete v pozvánce na seminář zde.

Program semináře je k dispozici ke stažení zde.