Seminář k výzvě č. 068 OPVVV

MŠMT pořádá v březnu 2020 seminář pro příjemce k výzvě č. 02_19_068 OPVVV.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 31. března 2020 v Praze seminář pro příjemce výzvy č. 02_19_068 (Pregraduální vzdělávání II.) OPVVV.

Bližší informace o semináři včetně registračního formuláře naleznete na stránkách ministerstva zde.