Seminář k výzvě č. 067 OPVVV

MŠMT pořádá v říjnu 2019 seminář pro příjemce k výzvě č. 02_18_067 OPVVV.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 22. října 2019 v Praze seminář pro příjemce výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II.) OPVVV.

Bližší informace o semináři včetně registračního formuláře naleznete na stránkách ministerstva zde.