Seminář k výzvě č. 047 OPVVV

MŠMT pořádá v březnu 2019 seminář pro příjemce k výzvě č. 02_17_047 OPVVV.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 5. března 2019 v Praze seminář pro příjemce výzvy č. 02_17_047 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.).

Bližší informace o semináři včetně registračního formuláře naleznete na stránkách ministerstva zde.