Seminář k výzvám č. 43 a 44 IROP

MMR pořádá dne 24. srpna 2016 seminář k výzvám č. 43 a 44 IROP.

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR pořádá seminář pro žadatele k těmto výzvám:

Seminář je společný pro obě dvě výzvy. Uskuteční se dne 24. srpna 2016 na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze a poskytne detailnější seznámeni s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, povinnými přílohami žádostmi o podporu apod.

Bližší informace o semináři včetně registračního formuláře naleznete na stránkách ministerstva zde.