Seminář k výzvám č. 32 a 33 IROP

Eurocentrum Praha a Centrum pro regionální rozvoj pořádají seminář pro výzvy č. 32 a 33 IROP.

Dne 20. června 2016 pořádá Eurocentrum Praha ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR seminář z cyklu „Dotace nejen pro obce“ se zaměřením na aktuální výzvy IROP č. 32 (Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol) a č. 33 (Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol pro sociálně vyloučené lokality).

Seminář povedou zástupci Centra pro regionální rozvoj ČR (státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj). Vstup na seminář je zdarma.

V případě zájmu se registrujte do 16. června 2016 na e-mailové adrese eurofon@euroskop.cz.

Bližší informace naleznete v pozvánce na seminář zde.

Program semináře je k dispozici ke stažení zde.