Seminář k SCLLD pro MAS (30.6.2016)

30. 6. 2016 proběhne v prostorách Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze seminář pro MAS k výzvě č. 047 OPZ na podporu SCLLD.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje pořádá ve spolupráci s Oddělením sociální práce a registrace Krajského úřadu Středočeského kraje dne 30. června 2016 seminář k problematice výzvy č. 047 OPZ pro MAS (Místní akční skupiny) na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Seminář je určen pro MAS Středočeského kraje.

Na semináři vystoupí zástupci Odboru sociálních věcí a Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Středočeského kraje.

Bližší informace o místě a času konání semináře naleznete v této pozvánce.

Program semináře je k dispozici ke stažení zde.

Vzhledem k omezenému počtu míst vás žádáme o nominaci maximálně dvou účastníků za každou MAS, a to nejpozději do 23. června 2016 na e-mailovou adresu Mgr. Jana Veselského veselsky@kr-s.cz.