Seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020

AOPK ČR pořádá dne 18. 10. 2018 seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Český les, pořádá dne 18. října 2018 ve Spáleném Poříčí seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020.

Seminář je určen pro zájemce o čerpání dotačních prostředků z Prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 z Plzeňského kraje.

Vstup na seminář zdarma.

Bližší informace o semináři jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.