Seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020 (Ústí nad Labem)

AOPK ČR pořádá dne 3. 9. 2019 seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky pořádá dne 3. září 2019 v Ústí nad Labem seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020.

Vstup na seminář je zdarma.

Bližší informace o semináři jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.