Semináře k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020 (Havlíčkův Brod, Mariánské Lázně)

AOPK ČR pořádá v říjnu 2019 dva semináře k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky pořádá ve spolupráci s Regionálním pracovištěm SCHKO Žďárské vrchy a Regionálním pracovištěm Správy CHKO Slavkovský les ve dnech 10. října 2019 v Havlíčkově Brodě 24. října 2019 v Mariánských Lázních semináře k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020.

Vstup na semináře je zdarma.

Bližší informace o seminářích jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.