Schválení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Programový dokument IROP na období 2021-2027 byl oficiálně schválen.

Programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na období 2021-2027 byl oficiálně schválen.

IROP v následujících letech podpoří projekty v oblastech, jako je např. eGovernment a kybernetická bezpečnost, integrovaný záchranný systém, zelená infrastruktura měst a obcí, silnice II. třídy, vzdělávací infrastruktura, sociální služby a bydlení, zdravotnictví, památky, muzea, knihovny, nebo čistá a bezpečná mobilita.

Na jednotlivé aktivity je připraveno celkem 117 miliard korun.

První výzvy vyhlásí MMR na konci července. Konkrétně první výzva bude vyhlášena 28. 7. 2022 a bude zacílena na rozvoj knihoven.

Bližší informace naleznete na stránkách ministerstva zde.