Schválení Akčního plánu v rámci projektu INNOPROVEMENT

V rámci projektu INNOPROVEMENT byla schválena finální verze Akčního plánu.

Společný sekretariát programu INTERREG EUROPE schválil finální verzi Akčního plánu vypracovaného projektovým týmem Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s partnery z výzkumného i soukromého sektoru.

Hlavním cílem projektu INNOPROVEMENT (Zavádění Průmyslu 4.0 pomocí nových nástrojů na podporu inovací) je nalezení vhodných podpůrných nástrojů pro malé a střední podniky ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Akční plán je zaměřený na podporu digitální transformace podniků a podporu testbedů, digitálních inovačních hubů, a to prostřednictvím speciálních výzev, které budou vyhlášené v rámci nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Bližší informace naleznete na stránkách ministerstva zde.