Revidovaná verze výzvy č. 4 ZS ITI PMO

Hl. m. Praha jako ZS pro ITI PMO vydalo revizi výzvy č. 4 ITI PMO (Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol).

Jako zprostředkující subjekt (ZS) integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vydalo hlavní město Praha revidovanou verzi výzvy č. 4 ZS ITI PMO.

Revidovaný text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Aktuální harmonogram ITI PMO a ZS pro rok 2017 je k dispozici ke stažení na našich stránkách zde.

Přehled dosud vydaných výzev nositele a zprostředkujícího subjektu ITI PMO naleznete na naší přehledové stránce zde.