Přehled výzev pro kraje, obce a PO (k 1. 4. 2019)

Na našem webu byl aktualizován celkový přehled výzev OP a dalších evropských a národních dotačních programů pro kraje, obce a příspěvkové organizace.

Přehled zahrnuje dosud vyhlášené i plánované výzvy operačních programů EU (IROP, OPVVV, OPZ, OPŽP), fondů EHP a Norska i dalších dotačních programů a je aktuální k 1. 4. 2019.

Přehled výzev pro kraje a příspěvkové organizace (PO) je k dispozici ke stažení v souboru formátu Excel zde.

Přehled výzev pro obce je k dispozici ke stažení v souboru formátu Excel zde.