Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2018

MMR dnes vyhlásilo podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2018.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 7. listopadu 2017 podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) 2018.

Podprogram je součástí programu financovaného ze státního rozpočtu „Podpora revitalizace území“. Je zaměřen na podporu demolic budov v obcích, které mají ve své blízkosti sociálně vyloučenou lokalitou (SVL). Cílem podprogramu je připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce. Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Žadatelem v tomto podprogramu jsou obce. Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Příjem žádostí o podporu v rámci tohoto podprogramu je zahájen 7. listopadu 2017.

Zásady podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2018 jsou k dispozici ke stažení zde.

Text výzvy, přílohy výzvy a další informace naleznete na stránkách ministerstva zde.