Pět seminářů k výzvě č. 047 OPZ pro MAS (Praha)

MPSV pořádá v srpnu až prosinci 2018 pět seminářů pro příjemce k výzvě č. 047 OPZ.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá ve dnech 15. 8., 27. 9., 18. 10., 21. 11. a 13. 12. 2018 v Praze pět seminářů pro příjemce výzvy č. 047 (Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje) Operačního programu Zaměstnanost.

Bližší informace o semináři konaném dne 15. 8. 2018 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném dne 27. 9. 2018 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném dne 18. 10. 2018 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném dne 21. 11. 2018 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o semináři konaném dne 13. 12. 2018 naleznete na stránkách ministerstva zde.