Pět nových výzev (č. 19, 20, 21, 22 a 23) OPZ+

MPSV vyhlásilo pět nových výzev č. 19, č. 20, č. 21, č. 22 a č. 23 OPZ+.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí pět nových výzev č. 19 (Podpora osob znevýhodněných na trhu práce), č. 20 (Genderově nestereotypní volba studijního oboru a povolání 1), č. 21 (Inkubační fáze vývoje řešení 1) , č. 22 (Inkubační fáze šíření 1) a č. 23 (Realizace nástrojů politiky zaměstnanosti na regionální úrovni).

Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 19 byl zahájen dne 23. září 2022, pro výzvu č. 20 byl zahájen dne 9. září 2022, pro výzvu č. 21 byl zahájen dne 13. září 2022, pro výzvu č. 22 byl zahájen dne 12. září 2022, pro výzvu č. 23 byl zahájen dne 15. září 2022.

Bližší informace o výzvě č. 19 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o výzvě č. 20 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o výzvě č. 21 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o výzvě č. 22 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Bližší informace o výzvě č. 23 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPZ+ pro programové období 2021-2027 naleznete na naší přehledové stránce.