Online publikace Národní dotační zdroje (aktualizované vydání 2019)

Tento týden vyšlo aktualizované vydání publikace MMR a SMO o národních dotačních zdrojích pro města a obce.

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR vydalo novou publikaci s názvem „Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů“. Publikace je aktualizovaným vydáním pro rok 2019 a přináší informace o tom, jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací.

Bližší informace o publikaci jsou dostupné na stránkách ministerstva zde.

Online publikace je k dispozici ke stažení zde.