Nové výzvy (č. 45 a 47) OPŽP

MŽP tento týden vyhlásilo dvě nové výzvy č. 45 a 47 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí dvě nové výzvy:

  • č. 45 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu)
  • č. 47 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření)

Příjem žádostí o podporu byl pro obě výzvy zahájen 1. listopadu 2016.

Bližší informace o výzvě č. 45 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 47 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.