Nové výzvy (č. 38 a 44) OPŽP

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dvě nové výzvy č. 38 a 44 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí tento týden dvě nové výzvy:

  • č. 38 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod);
  • č. 44 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže).

Příjem žádostí o podporu v rámci výzvy č. 38 bude zahájen 17. října 2016.

Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Příjem žádostí o podporu v rámci výzvy č. 44 bude zahájen 1. října 2016.

Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.