Nové výzvy (č. 27, 28, 30) OPŽP

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo tři nové výzvy č. 27, 28 a 30 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí tři nové výzvy:

  • č. 27 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území)
  • č. 28 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu)
  • č. 30 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech)

Příjem žádostí o podporu v rámci těchto tří výzev byl zahájen 30. března 2016.

Bližší informace o výzvě č. 27 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 28 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 30 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.