Nové programové období 2021-2027 evropských fondů

Schválením Dohody o partnerství Evropskou komisí byla zahájena implementace evropských fondů programového období 2021–2027.

Evropská komise schválila Dohodu o partnerství, čímž byla oficiálně zahájena implementace evropských fondů programového období 2021–2027. Schválení Dohody slavnostně 24. května oznámili ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a komisařka pro regionální rozvoj a reformy Elisa Ferreira na konferenci Politika soudržnosti v kontextu českého předsednictví a příležitosti v evropských fondech.

Dohoda o partnerství je zastřešující dokument, který nastavuje podmínky intervence z evropských fondů. Definuje strategii a investiční priority, pro které se rozhodl příslušný členský stát, a uvádí seznam programů, které chce realizovat, stejně jako indikaci roční finanční alokace pro jednotlivé programy.

Bližší informace naleznete na stránkách SMO zde.