Nová výzva SFŽP ČR Svalbard

SFŽP ČR vyhlásil novou výzvu Svalbard.

Státní fond životního prostředí ČR vydal novou výzvu č. SGS-2 „Svalbard“ v aktuálním programovém období Norských fondů.

Výzva se zaměřuje na podporu monitoringu a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi.

Příjem žádostí o podporu byl zahájen dne 9. prosince 2022.

Bližší informace o výzvách naleznete na stránce SFŽP ČR zde.