Nová výzva Národního plánu obnovy (Projekt systému financování SME prostřednictvím EBSI I.)

MPO vyhlásilo novou výzvu Národního plánu obnovy (Projekt systému financování SME prostřednictvím EBSI).

V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu výzvu I. Projekt systému financování SME prostřednictvím EBSI z komponenty 1.4.

Příjem žádostí o podporu pro uvedenou výzvu bude zahájen 20. listopadu 2023.

Bližší informace o výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.