Nová výzva (č. 90) OPŽP

MŽP vyhlásilo výzvu č. 90 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí novou výzvu č. 90 (Prioritní osa 6: Technická pomoc; Specifický cíl 6.1 – Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci).

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy byl zahájen 5. května 2017.

Bližší informace o výzvě naleznete na stránce ministerstva zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.