Nová výzva č. 7 ZS ITI PMO (Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě)

Hl. m. Praha jako ZS pro ITI PMO dnes vydalo výzvu č. 7 ITI PMO.

Jako zprostředkující subjekt (ZS) integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlašuje Hlavní město Praha výzvu č. 7 (Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě) ITI PMO ve vazbě na výzvu č. 50 (Udržitelná doprava – integrované projekty ITI) IROP a výzvu č. 9 (Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě) nositele ITI PMO.

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy bude zahájen 29. září 2017.

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Přílohy výzvy jsou k dispozici ke stažení zde.

Seznam všech dosud vydaných výzev ZS ITI PMO je k dispozici v našem přehledu.