Nová výzva (č. 6) ITI PMO

Hl. m. Praha jako nositel ITI PMO vyhlašuje výzvu č. 6 ITI PMO.

Jako nositel Integrované strategie pro Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) vyhlašuje hlavní město Praha výzvu č. 6 (Rozšíření technického vybavení středních škol) ITI PMO ve vazbě na výzvu č. 66 (Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI) IROP.

Příjem žádostí projektových záměrů do pracovní skupiny bude probíhat od 28. dubna 2017 do 29. května 2017.

Text výzvy je k dispozici ke stažení zde.

Přílohou výzvy je projektový záměr, který je k dispozici ke stažení zde.

Aktuální harmonogram výzev nositele a zprostředkujícího subjektu ITI PMO na rok 2017 je k dispozici ke stažení zde.