Nevypsání mimořádné výzvy na MŠ

V nedávné době byla na území Středočeského kraje zmapována absorpční kapacita investičních projektů mateřských škol. Při sběru záměrů byly použity následující zdroje:
1) projekty zaregistrované do výzvy nositele ITI;
2) projekty předložené do individuální výzvy IROP, které nebyly podpořeny;
3) zcela nové projekty zmapované ve spolupráci se zpracovateli MAP, které nebyly podány do žádné z těchto výzev.

Výsledkem tohoto mapování byl seznam 77 projektových záměrů s finančním objemem přesahujícím 1,2 miliardy korun. Tento seznam byl předán MŠMT. Následně probíhala další komunikace s MŠMT, které požadovalo informaci, které z těchto projektů jsou připravené ve fázi vydaného stavebního povolení a mohou být realizovány ihned, a to s ohledem na plánovanou mimořádnou výzvu na školky, která měla být vyhlášena ještě v červnu 2017 s alokací 200 milionů Kč.

Z toho důvodu jsme žadatele osobně obvolali, zjišťovali aktuální stav připravenosti jejich projektů a identifikovali 33 projektových záměrů v objemu cca 534 mil. Kč, které by vyhověly požadavkům letošní výzvy. Informace z tohoto průzkumu byly hlavními argumenty při obhajobě záměru výzvy.

Bohužel však vláda na svém jednání dne 31.5.2017 neschválila navýšení rozpočtu MŠMT, a tudíž v současné době nebude vypsána mimořádná výzva na školky, jak bylo plánováno. V praxi to znamená, že tato výzva bude vypsána ze strany MŠMT nejdříve koncem tohoto roku.

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a výsledek nás velice mrzí. Každopádně s tímto seznamem budeme dále pracovat, aktualizovat ho a samozřejmě s ním budeme argumentovat při další vhodné příležitosti.