Mezinárodní konference Sociální přínosy veřejných zakázek

Dne 6. června 2019 se v konferenčním sále na Ministerstvu zemědělství v Praze koná mezinárodní konference „Sociální přínosy veřejných zakázek“.

Cílem této konference, které se lze účastnit pouze na pozvání, je zahájit debatu o implementaci sociálně odpovědných postupů při zadávání veřejných zakázek v duchu evropské směrnice.

Veřejné zakázky hrají klíčovou úlohu při dosahování cílů inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu, jak je definováno ve strategii Evropa 2020. V této souvislosti se směrnice 24/2014/EU zaměřila na modernizaci postupů při zadávání veřejných zakázek, a to mimo jiné zavedením nových možností využití sociálních hledisek, rozšíření rozpětí provozování vyhrazených zakázek a zvláštního pravidla pro sociální a zdravotní služby.

Za účelem podpory využívání sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek zahájila Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) a Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW) iniciativu s cílem posílit znalosti v dané oblasti v 15 zemích EU a svěřila její provádění pěti evropským organizacím, které jsou aktivní v podpoře místního rozvoje a sociální ekonomiky.

Konference v České republice je organizována ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem zemědělství.

Program konference je k dispozici ke stažení zde.

Registrační formulář na konferenci je zde.

Pořádatelé žádají o o vyplnění přípravného dotazníku, aby mohli seminář upravit dle očekávání účastníků.