Evropské fondy v programovém období 2021-2027

NOK MMR připravil nový leták Evropské fondy po roce 2020 popisující hlavní zdroje financování z evropských fondů pro programové období 2021-2027.

Národní orgán pro koordinaci (NOK) Ministerstva pro místní rozvoj připravil nový leták s názvem Evropské fondy po roce 2020, který představí zájemcům hlavní zdroje financování z evropských fondů, o které se budou moci ucházet v programovém období 2021-2027.

Leták přibližuje podobu jak programů politiky soudržnosti, tak zdrojů řízených přímo Evropskou komisí nebo iniciativ reagujících na koronavirovou pandemii.

Leták je dostupný ke stažení v elektronické podobě na stránkách MMR zde.