Dva semináře k výzvám (č. 61 a 62) OPZ

MPSV pořádá v dubnu a květnu 2017 dva semináře pro příjemce k výzvám č. 061 a 062 OPZ.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá ve dnech 13. dubna a 18. května 2017 v Praze semináře pro příjemce výzev č. 061 (Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu) a č. 062 (Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze) Operačního programu Zaměstnanost.

Bližší informace o semináři konaném dne 13. dubna naleznete na webových stránkách ministerstva zde

Bližší informace o semináři konaném dne 18. května naleznete na webových stránkách ministerstva zde