Avízo výzvy č. 02_16_022 OPVVV

MŠMT zveřejnilo avízo výzvy č. 02_16_022 OPVVV.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avízo výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v prioritní ose 3.

Avízem se rozumí základní verze výzvy a doprovodné dokumentace informativního charakteru. Cílem zveřejnění avíza výzvy je poskytnou mateřským a základním školám jako potenciálním žadatelům výzvy více prostoru k přípravě a plánování jejich budoucího projektu.

Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace a detailních podmínek pro realizaci projektů, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v Informačním systému koncového příjemce (IS KP14+) v květnu 2016.

Bližší informace o avízu výzvy č. 02_16_022 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPVVV pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.