3. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje

Ve dnech 11. – 26. 4. 2016 probíhalo 3. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje.

Ve svém třetím korespondenčním hlasování, které probíhalo od 11. do 26. dubna 2016, schválila Regionální stálá konference Středočeského kraje Statut pracovní skupiny Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje v upraveném znění.

Bližší informace naleznete v zápise z tohoto hlasování, který je k dispozici ke stažení zde.

Všechny zápisy a další dokumenty z činnosti Regionální stálé konference Středočeského kraje naleznete ke stažení na této naší přehledové stránce.