23. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje

Ve dnech 31. 5. – 10. 6. 2023 probíhalo 23. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje. K dispozici je již také zápis z hlasování.

Zápis z 23. korespondenčního hlasování Regionální stálé konference Středočeského kraje je k dispozici ke stažení zde.

Přílohy zápisu včetně hlasovací listiny jsou k dispozici ke stažení zde.

Zápisy ze všech korespondenčních hlasování jsou k dispozici ke stažení na našich stránkách zde.