21. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje

Ve dnech 16. – 28. 12 2022 probíhalo 21. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje. K dispozici je již také zápis z hlasování.

Zápis z 21. korespondenčního hlasování Regionální stálé konference Středočeského kraje je k dispozici ke stažení zde.

Přílohy zápisu včetně hlasovací listiny jsou k dispozici ke stažení zde.

Zápisy ze všech korespondenčních hlasování jsou k dispozici ke stažení na našich stránkách zde.