20. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje

Ve dnech 13. 10. – 20. 10. 2022 probíhalo 20. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje. K dispozici je již také zápis z hlasování.

Zápis z 20. korespondenčního hlasování Regionální stálé konference Středočeského kraje je k dispozici ke stažení zde.

Přílohy zápisu včetně hlasovací listiny jsou k dispozici ke stažení zde.

Zápisy ze všech korespondenčních hlasování jsou k dispozici ke stažení na našich stránkách zde.