2. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch

Dne 24. 5. 2016 se uskutečnilo 2. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch RSK Středočeského kraje.

Druhé jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Regionální stálé konference Středočeského kraje se uskutečnilo na Krajské úřadě Středočeského kraje v Praze dne 24. května 2016.

Mezi hlavní body jednání patřily následující oblasti:

  • realizace datového skladu;
  • spolupráce Středočeského kraje a agentury CzechTourism;
  • dokument Program rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje;
  • vymezení působnosti jednotlivých destinačních managementů;
  • připravovaná aktualizace cyklogenerelu.

Další informace a podrobnosti z jednání naleznete v zápise zde.