18. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje

Ve dnech 19. – 29. 9. 2022 probíhalo 18. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje. K dispozici je již také zápis z hlasování.

Zápis z 18. korespondenčního hlasování Regionální stálé konference Středočeského kraje je k dispozici ke stažení zde.

Přílohy zápisu včetně hlasovací listiny jsou k dispozici ke stažení zde.

Zápisy ze všech korespondenčních hlasování jsou k dispozici ke stažení na našich stránkách zde.