17. zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje

Dne 4. 12. 2018 se uskutečnilo 17. zasedání RSK Středočeského kraje. K dispozici je již také zápis ze zasedání včetně příloh.

Sedmnácté zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje se konalo dne 4. prosince 2018 na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze.

Informace o bodech zasedání a přijatých usneseních naleznete v zápise zde.

Přílohy zápisu jsou k dispozici ke stažení zde.

Zápisy ze všech zasedání a další dokumenty z činnosti RSK Středočeského kraje naleznete v naší sekci Dokumenty RSK Středočeského kraje.