Seminář Monitoring udržitelnosti vodohospodářských projektů

SFŽP a MŽP pořádají v únoru 2019 čtyři semináře pro příjemce dotací z OPŽP – voda a kanalizace.

Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí pořádají ve dnech 6. února 2019 v Praze, 13. února 2019 v Brně, 20. února 2019 v Ostravě a 27. února 2019 v Praze seminář Monitoring udržitelnosti vodohospodářských projektů v Operačním programu Životní prostředí.

Seminář je určen pro příjemce dotací z OPŽP.

Vstup na seminář je zdarma.

Bližší informace o semináři jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.