14. zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje

Dne 13. 12. 2017 se uskutečnilo 14. zasedání RSK Středočeského kraje. K dispozici je již také zápis ze zasedání.

Čtrnácté zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje se konalo dne 13. prosince 2017 na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze.

Informace o bodech zasedání a přijatých usneseních naleznete v zápise zde.

Všechny přílohy zápisu jsou k dispozici ke stažení v jednom souboru ZIP zde.

Zápisy ze všech zasedání a další dokumenty z činnosti RSK Středočeského kraje naleznete v naší sekci Dokumenty RSK Středočeského kraje.