12. zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje

Dne 21. 6. 2017 se uskutečnilo 12. zasedání RSK Středočeského kraje. K dispozici je již také zápis ze zasedání.

Dvanácté zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje se konalo dne 21. června 2017 na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze.

Informace o bodech zasedání a přijatých usneseních naleznete v zápise zde.

Všech osm příloh zápisu je k dispozici ke stažení v jednom souboru ZIP zde.

Zápisy ze všech zasedání a další dokumenty z činnosti RSK Středočeského kraje naleznete v naší sekci Dokumenty RSK Středočeského kraje.