1. jednání Pracovní skupiny Venkov

Dne 31. 5. 2016 se uskutečnilo první jednání Pracovní skupiny Venkov Regionální stálé konference Středočeského kraje.

K dispozici je již také zápis z jednání.

První jednání Pracovní skupiny Venkov Regionální stálé konference Středočeského kraje se konalo na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze dne 31. května 2016.

Předmětem činnosti Pracovní skupiny Venkov bude především problematika rozvoje menších obcí ve Středočeském kraji.

Předsedou Pracovní skupiny Venkov byl zvolen Mgr. Tomáš Sedláček (starosta města Dobrovice), za místopředsedy pak byli zvoleni Mgr. Karel Horčička (náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje) a paní Blanka Čebišová (členka předsednictva Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje a starostka obce Čistá).

Hlavním tématem jednání bylo stanovení činnosti Pracovní skupiny Venkov a vymezení klíčových oblastí, kterými se bude skupina zabývat.

Termín příštího jednání Pracovní skupiny Venkov byl stanoven na 13. července 2016.

Podrobnosti a další informace z jednání naleznete v zápise zde.