1. jednání Pracovní skupiny Infrastruktura

Dne 14. 9. 2016 se uskutečnilo první jednání Pracovní skupiny Infrastruktura RSK Středočeského kraje. K dispozici je již také zápis z jednání.

První jednání Pracovní skupiny Infrastruktura Regionální stálé konference Středočeského kraje se konalo na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze dne 14. září 2016.

Na jednání byli zvoleni předseda a místopředseda, navržena náplň práce a přijat statut pracovní skupiny.

Podrobnosti a další informace z jednání naleznete v zápise zde.