Zápis z 22. zasedání Národní stálé konference

Zápis z 22. zasedání Národní stálé konference byl zveřejněn na stránkách MMR.

21. zasedání Národní stálé konference se konalo ve dnech 20. října 2023 v Praze.

Zápis ze zasedání je nyní k dispozici zde.

Přijatá usnesení jsou k dispozici zde.