Workshop Klimaticky neutrální obvody

V září 2023 se v Rotterdamu uskuteční workshop Klimaticky neutrální obvody.

Ve dnech 18.-19. září 2023 se v nizozemském Rotterdamu koná workshop Climate Neutral Districts, který pořádá partnerství měst v rámci programu URBACT IV.

Cílem akce je zapojit úředníky z měst, obcí a krajů, ale také tvůrce politik na národní úrovni a aktéry, kteří plánují a realizují přechod na nízkouhlíkový energetický přechod na místní úrovni.

Bližší informace o workshopu naleznete na stránkách SMO ČR zde.