Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti soudržnosti

V květnu 2018 předloží Evropská komise návrh legislativního balíčku k víceletému finančnímu rámci na dobu po roce 2020, následovat bude legislativa i pro oblast politiky soudržnosti. Z tohoto důvodu Evropská komise spustila veřejnou konzultaci ohledně využívání fondů EU v oblasti soudržnosti směrovaného pro období po roce 2020. Po ukončení konzultace bude provedeno Evropskou komisí shrnutí jejích výsledků. Za Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci bude mj. připraven a projednán příspěvek za Vládu ČR.

Konzultace se mohou zúčastnit všechny zainteresované strany i občané se zájmem o politiku soudržnosti, včetně příjemců finančních příspěvků z programů a fondů EU, jimiž jsou například státní, regionální a místní orgány, mezivládní a nevládní organizace, akademické instituce, subjekty občanské společnosti a podniky.

Více informací naleznete na stránkách EU zde.

Dotazník naleznete na stránkách EU zde.