Seminář Možnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Ministerstvo zemědělství a SZIF pořádají v dubnu 2022 seminář Možnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond pořádají dne 28. dubna 2022 v Havlovicích seminář  Možnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, který se koná v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.

Bližší informace o semináři naleznete zde.