Dokumenty integrovaných nástrojů

Na této stránce jsou k dispozici ke stažení dokumenty integrovaných nástrojů.

Seznam dokumentů ke stažení:

 

 

 


INTEGROVANÁ STRATEGIE ITI PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI

Název dokumentu:
Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti
Původce: Hlavní město Praha
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Odkaz ke stažení: na stránkách IPR Praha zde

 

 

 

DALŠÍ DOKUMENTY ITI PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI
Vydání Název
13.04.2017
ITI PMO – harmonogram výzev nositele a zprostředkujícího subjektu na rok 2017
16.12.2015
Prezentace o integrované strategii ITI PMO z 6. zasedání RSK SčK
09.12.2015 Dokumenty ustavujícího jednání Řídicího výboru ITI PMO (6x PDF v ZIPu)
02.12.2015 Prezentace z Konference k ITI PMO (6x PDF v ZIPu)

 

 

 

INTEGROVANÁ STRATEGIE IPRÚ MLADÁ BOLESLAV
Název dokumentu:
Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav
Původce: Statutární město Mladá Boleslav
Zpracovatel: SPF Group, s.r.o.
Verze: prosinec 2015 (verze schválená zastupitelstvem města)
Odkaz ke stažení: ve formátu PDF zde

 

 

 

DALŠÍ DOKUMENTY IPRÚ MLADÁ BOLESLAV
Vydání Název
07.12.2015
Prezentace k veřejnému projednání IPRÚ Mladá Boleslav

 

 

 

STRATEGICKÉ DOKUMENTY CLLD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Pravidla pro implementaci CLLD v Programu rozvoje venkova 2014 – 2020
Jedná se o soubor tří dokumentů: 1. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 –2020; 2. Pravidla 19.2.1 – Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje; 3. Pravidla 19.3.1 – Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.

Název dokumentů: Pravidla pro implementaci komunitně vedeného místního rozvoje v Programu rozvoje venkova 2014 – 2020
Původce: Ministerstvo zemědělství
Verze: schváleno ministrem zemědělství 7. 4. 2016
Odkaz: úvodní stránka s odkazy na jednotlivé dokumenty
(Portál eAGRI Ministerstva zemědělství)