Dokumenty integrovaných nástrojů

Na této stránce jsou k dispozici ke stažení dokumenty integrovaných nástrojů.

Seznam dokumentů ke stažení:


INTEGROVANÁ STRATEGIE ITI PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI

Název dokumentu:
Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti
Původce: Hlavní město Praha
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Odkaz ke stažení: na stránkách IPR Praha zde

DOKUMENTY ITI PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI
Vydání Název
28. 6. 2019 Mid-term evaluace strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti
3. 10. 2019 Integrovaná strategie pro ITI (aktualizace příloh 6.1 a 6.2 ke dni 3. 10. 2019)
31. 3. 2020 Integrovaná strategie pro ITI PMO – aktualizace úvodu a implementační části ISg (aktualizace příloh 6.1 a 6.2 k březnu 2020)
21. 6. 2021 Integrovaná strategie pro ITI PMO (aktualizace přílohy 6.1 k červnu 2021)
20. 9. 2021 Mapa Pražské metropolitní oblasti

INTEGROVANÁ STRATEGIE ITI MLADÁ BOLESLAV
Název dokumentu:
Integrovaná strategie ITI Mladá Boleslav
Původce: Statutární město Mladá Boleslav
Zpracovatel: SPF Group, s.r.o.
Verze: verze 1.2
Odkaz ke stažení: stránky MB

STRATEGICKÉ DOKUMENTY CLLD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Pravidla pro implementaci CLLD v Programu rozvoje venkova 2021 – 2027

Standardy MAS představují soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení místních akčních skupin (MAS), původně definovaných Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014–2020 pro programové období 2014–2020 a Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 v rámci přípravy na programové období 2021–2027, ve vazbě na přímo použitelné předpisy Evropské unie.

Strategie CLLD se pro období 2021–2027 skládají z koncepční části CLLD a následně z tzv. programových rámců (PR), jež jsou navrženy k podpoře z příslušných programů.
Po schválení PR je možné podávat integrované projekty s vazbou na tento PR do výzvy příslušného ŘO pro CLLD.

Název dokumentů: Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
Původce: Ministerstvo zemědělství
Verze: schváleno ministrem zemědělství 13. 4. 2016
Odkaz: úvodní stránka s odkazy na jednotlivé dokumenty
(Portál eAGRI Ministerstva zemědělství)