Zmapování projektových záměrů na budování mateřských škol ve Středočeském kraji

Sekretariát Regionální stálé konference Středočeského kraje zmapoval projektové záměry, které mají za cíl budování nebo rozšíření kapacit mateřských škol ve Středočeském kraji.

Zmapování obsahuje 77 projektových záměrů obcí a měst, které jsou ve vysokém stupni rozpracovanosti, takže by po získání finančních prostředků mohly být realizovány co nejrychleji. Tyto projektové záměry vyžadují investice ve výši přesahující 1,2 miliardy korun.

Věslav Michalik (STAN), radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských fondů a rozvoje venkova Středočeského kraje a člen RSK Středočeského kraje, na základě tohoto zmapování vyjednává s představiteli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí o navýšení alokace národního dotačního titulu na podporu výstavby mateřských škol a jeho zacílení na Středočeský kraj.